ETIKINVESTLOGL
PORTFÖLJ
INTRO ETIK INVESTERA LEDNING NYHETER TIPS KONTAKT

Etikinvest investerar i bolag som kan åstadkomma en positiv skillnad för mänskligheten och världen.

Etikinvest har öppnat för teckningsförbindelser och emissionsgarantier inför höstens nyemission. Teckningsförbindelser tecknas i poster om 2000 kronor och emissionsgarantier i poster om 10 000 kronor. Förbindelser och garantier ges i form av kvittningsbara lån. Se vidare memorandumet nedan.

Memorandum

Teckningssedel

Etikinvest siktar på att bli ett börsnoterat investmentbolag om några år. Affärsidén är att aktiefonder, stiftelser och andra ska kunna investera i det börsnoterade Etikinvest, som i sin tur huvudsakligen kommer investera i framtidsbolagen utanför börsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solenergi är ett område där Etikinvest investerar

Idag finansieras företag ofta via aktiefonder. Vanliga aktiefonder får enligt Finansinspektionens regelverk inte placera utanför börsen. Regelverket bygger på direktiv från EU så detta gäller stora delar av Europa.

Via Etikinvest får aktiefonder och andra på ett enkelt sätt möjlighet att investera i framtidsföretag utanför börsen där kapitalet gör större nytta. Framtidsföretagen får en avgörande möjlighet att skynda på omställningen till en hållbar värld. Det som är långsiktigt hållbart kan även bli långsiktigt lönsamt.

Ofta är det i företag utanför börsen, som man hittar nya hållbara idéer. Regelverken gör att det investeras för lite i framtidsföretag och modern teknik i EU. Detta är på sikt ett stort problem för Europas ekonomi och i förlängningen för världsekonomin. Etikinvest strävar efter att förändra situationen till det bättre.

 

www.etikinvest.se

Telefon 040 643 50 80

SolarusSouthAfrica
PORTFÖLJ KONTAKT