ETIKINVESTLOGL
PORTFÖLJ
INTRO ETIK INVESTERA LEDNING NYHETER TIPS KONTAKT

Etikinvest smyglanserar sin nya hemsida 1:advent 2019 klicka här

Nya sidan är alltjämt under uppbyggnad så en del text är ofullständig och det kan märkas att vi arbetar med sidan.

Den här gamla sidan ser retro ut för den är avsiktligt gjord med gamal teknik för att den ska fungera även på 20 år gamla mobiltelefoner eller datorer då vi inte velat bidra till att tvinga fram byten till nya mobiler eller datorer. Nya sidan ska fungera på mobiler som är drygt 5 år gamla men inte alla som är äldre än så.

Nyemission inledd se memorandum och teckninssedel

Memo2019

Teckningssedel

Gåvoteckning

Etikinvest investerar i bolag som kan åstadkomma en positiv skillnad för mänskligheten och världen.

Etikinvest siktar på att bli ett börsnoterat investmentbolag om några år. Affärsidén är att aktiefonder, stiftelser och andra ska kunna investera i det börsnoterade Etikinvest, som i sin tur huvudsakligen kommer investera i framtidsbolagen utanför börsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solenergi är ett område där Etikinvest investerar

Idag finansieras företag ofta via aktiefonder. Vanliga aktiefonder får enligt Finansinspektionens regelverk inte placera utanför börsen. Regelverket bygger på direktiv från EU så detta gäller stora delar av Europa.

Via Etikinvest får aktiefonder och andra på ett enkelt sätt möjlighet att investera i framtidsföretag utanför börsen där kapitalet gör större nytta. Framtidsföretagen får en avgörande möjlighet att skynda på omställningen till en hållbar värld. Det som är långsiktigt hållbart kan även bli långsiktigt lönsamt.

Ofta är det i företag utanför börsen, som man hittar nya hållbara idéer. Regelverken gör att det investeras för lite i framtidsföretag och modern teknik i EU. Detta är på sikt ett stort problem för Europas ekonomi och i förlängningen för världsekonomin. Etikinvest strävar efter att förändra situationen till det bättre.

 

www.etikinvest.se

Telefon 040 643 50 80

SolarusSouthAfrica
PORTFÖLJ KONTAKT