Etikadmin A-Z

Etikadmin A-Z AB är ett av Etikinvest helägt dotterbolag, som främst arbetar med företagsadministration åt Etikinvest och dess portföljbolag.

Etikadmin A-Z har även en mindre investering i Stockholm Innovation & Growth Capital samt en aktie och en förköpsoption i Crealogos.