ETIKINVESTLOGL
PORTFÖLJ
INTRO ETIK INVESTERA LEDNING NYHETER TIPS KONTAKT

Information för investerare

Etikinvest AB (publ.) organisationsnummer 556833-6613

Etikinvest på Stora Aktiedagen 27 november 2017. Se web-TV

Villkor för teckningsoptioner

Bolagsordning

Årsredovisning2016

Årsredovisning2015

Investeringar i Etikinvest via kapitalförsäkring, ISK eller IPS är idag inte möjlig. Vi har haft dialog med kapitalförsäkringsföretaget Kaptena och kommer eventuellt under nästa år göra en fördjupad undersökning om det går att ha Etikinvests värdepapper i Kaptenas kapitalförsäkring, redan innan värdepappren blir marknadsnoterade. Mer om Kaptena finns här

2017 års Fullständiga emissionsbeslut

PORTFÖLJ KONTAKT