ETIKINVESTLOGL
PORTFÖLJ
INTRO ETIK INVESTERA LEDNING NYHETER TIPS KONTAKT

Information för investerare

Etikinvest AB (publ.) organisationsnummer 556833-6613

Etikinvest har öppnat för teckningsförbindelser och emissionsgarantier inför höstens nyemission. Teckningsförbindelser tecknas i poster om 2000 kronor och emissionsgarantier i poster om 10 000 kronor. Förbindelser och garantier ges i form av kvittningsbara lån. Se vidare memorandumet nedan.

Memorandum

Teckningssedel

Villkor för teckningsoptioner

Bolagsordning

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning2016

Årsredovisning2015

Investeringar i Etikinvest via kapitalförsäkring, ISK eller IPS är idag inte möjlig.

Etikinvet på Stora Aktiedagen 27 november 2017, se web-TV

2017 års Fullständiga emissionsbeslut

PORTFÖLJ KONTAKT