ETIKINVESTLOGL
PORTFÖLJ
INTRO ETIK INVESTERA LEDNING NYHETER TIPS KONTAKT

Portföljföretag

vilka Etikinvest har direktinnehav av aktier eller andelar i listade i bedömd portföljvärdeordning 2019-02-05

Bionomit

Solarus Sunpower

Etikadmin A-Z

WeDontHaveTime

Colabitoil

Cortus Energy

Ecomb

Annexin Pharmaceuticals

Ekobanken

Absolicon Solar Collector

Bioservo Technologies

Industrial Solar

Mantex

Midsummer

Portföljgenomgång

En detaljerad genomgång av portföljen första kvartalet 2017

Portfölj 2017-1

Något om portföljvärdering 2017-12-14

Om portföljvärde

PORTFÖLJ KONTAKT