ETIKINVESTLOGL
PORTFÖLJ
INTRO ETIK INVESTERA LEDNING NYHETER TIPS KONTAKT

Ordförande: Per Hagstedt

Verkställande direktör och ledamot: Richard Ljungberg

Vice verkställande direktör: Johanna Lindberg

Ledamot: Bo Hansson

Suppleant: Mats Nilsson

Suppleant och etikråd: Jan Cedervall

Affärsråd: Carina Kindkvist

Affärsråd: Andreas Norlin

Huvudansvarig revisor: Katarina Boive

PORTFÖLJ KONTAKT